Terima kasih!

Hit Counter

Saturday, November 8, 2014

The Most Merciful


Assalamualaikum.

Dia ada jawapan untuk segala persoalan kita, untuk segala doa kita. Jadi kita sebagai hamba, jangan berhenti, jangan berputus asa, cuba dan terus mencuba. Kita tak tahu penghujungnya bila, jadi kita kena terus berusaha, berusaha dan berusaha.


Say, "O My servants who have transgressed against themselves [by sinning], do not despair of the mercy of Allah . Indeed, Allah forgives all sins. Indeed, it is He who is the Forgiving, the Merciful.
- Surah Az-Zumar [39:53]